Jazzpuljen

Jazzpuljen oprettes for at styrke det danske jazzmiljø

I samarbejde med William Demant Fonden har JazzDanmark oprettet Jazzpuljen – en ny pulje, der over de næste tre år skal styrke det danske jazzmiljø. Puljen har til formål at støtte nytænkende jazzprojekter og danske jazzmusikeres virke gennem søgbare økonomiske midler. Samtidig indstiftes et nyt, årligt hæderslegat for danske jazzmusikere.

William Demant Fonden har bevilget 1,65 mio. kr. til projektet, der strækker sig fra 2020 til 2022. Et af Fondens overordnede formål er at støtte kunstneriske og kulturelle aktiviteter, og da Fonden særligt har fokus på høresansen som udgangspunkt for god livskvalitet, er der en naturlig tradition for, blandt andet, at støtte projekter, der relaterer sig til musik.

” I de kommende år støtter vi særligt op om jazzen. JazzDanmark kender det danske jazzmiljø til fingerspidserne, og derfor giver det rigtig god mening for os at bevilge penge til en jazzpulje. Vi ser frem til, at der kommer luft under vingerne på en masse nytænkende projekter”, fortæller Lars Nørby Johansen, formand for William Demant Fondens bestyrelse.

Det er da heller ikke første gang, at William Demant Fonden støtter dansk jazzkultur. I de foregående år har også den årlige Copenhagen Jazz Festival modtaget Fondens støtte.

Dansk jazz og jazzens relaterede genre
Jazzpuljens overordnede formål er at støtte visionære projekter, der omhandler jazz og jazzens relaterede genre. Fire særlige indsatsområder er at øge diversiteten og mangfoldigheden i jazzmiljøet, at styrke genren både lokalt og nationalt, at udbrede kendskabet til dansk jazz i udlandet samt at øge bevistheden om relationen mellem publikum, musikere og jazzens øvrige aktører.

Ud over Jazzpuljen, vil en del af William Demant Fondens bevilling gå til indstiftelsen af et nyt, årligt hæderslegat til danske jazzmusikere, der vil blive lanceret d. 12. november i forbindelse med Danish Music Awards Jazz 2020.

Ønsker man at søge støtte fra puljen kan man læse mere på Jazzpuljens hjemmeside