covid-19

Flere projekter, arrangementer, studieophold m.v., som Fonden har bevilget midler til, er blevet påvirket af Covid-19. Kontakt os, hvis din aktivitet også er berørt, så du kan få en afklaring af, hvad det betyder for din bevilling.Om William Demant Fonden

Oticon blev grundlagt i 1904 af Hans Demant på baggrund af hans ønske om at hjælpe sin hørehæmmede hustru, Camilla Demant. Da Hans Demant døde i 1910, overtog sønnen, William Demant, forretningen og viste sig hurtigt som en ihærdig forretningsmand. Frem til 2. verdenskrig var Oticon importør af høreapparater med en lille reeksport til Skandinavien, men da krigen ramte Danmark, besluttede William Demant sig for at påbegynde sin egen produktion. I 1950 åbnede den danske fabrik, og året efter vedtog den danske regering, som en af de første i verden, at alle hørehæmmede skulle tilbydes høreapparater gennem sygesikringen.

William Demant stod i spidsen for Oticon helt frem til 1968, men fra slutningen af 1950’erne overlod han mere og mere ansvar til selskabets øvrige ledelse. Næsten samtidig, i 1957, overdrog han samtlige aktier i Oticon, som året inden var blevet omdannet til et aktieselskab, til William Demant Fonden. Fonden blev skabt for at sikre Oticon (senere Demant) som virksomhed.

Til opfyldelse af formålene skal Fonden stedse direkte eller indirekte kunne udøve en væsentlig indflydelse på de virksomheder, der er eller måtte blive tilknyttet Fonden, for derigennem at bevare og forøge styrken og kontinuiteten i disse virksomheder. Denne bestemmelse skal dog ikke være til hinder for, at Fonden eller en dertil knyttet virksomhed erhverver større eller mindre andele af andre selskaber uden derved at opnå en væsentlig indflydelse.

Konkret skal Fonden arbejde for, direkte eller indirekte, at bevare aktiemajoriteten i Demant, medmindre det langsigtede hensyn til bevarelse og udvikling af Demantkoncernens erhvervsmæssige og forskningsmæssige virksomhed, som en ledende og konkurrencedygtig virksomhed på internationalt plan inden for koncernens hovedforretningsområder, efter Fondsbestyrelsens overbevisning gør det påkrævet, at der gives afkald på Fondens direkte eller indirekte aktiemajoritet i forbindelse med virksomhedskøb, fusioner eller tilsvarende konsolideringer.

I sådanne tilfælde skal Fonden dog fortsat bevare en væsentlig indflydelse i Demant eller – i tilfælde af fusion eller aktieombytning – i det fortsættende selskab.

 


Sådan ansøger du om midler fra Fonden 

William Demant Fonden har pr. 1. marts 2015 lanceret et elektronisk ansøgningssystem, som gør det nemmere og hurtigere for dig at søge – og nemmere og hurtigere for os at behandle din ansøgning. Dette betyder, at vi KUN modtager ansøgninger elektronisk (link nedenfor) og KUN på dansk og engelsk.

Du kan  læse om William Demant Fondens støtte til uddannelse og forskning og finde en samlet oversigt over alle Fondens støtteområder her: