William Demant Fonden donerer 2 mio. kroner til mennesker berørt af jordskælv i Tyrkiet

Med millionstøtte har William Demant Fonden hjulpet hundredvis af mennesker i Tyrkiet i kølvandet på et voldsomt jordskælv, der lagde dele af landet i ruiner.

Om William Demant Fonden

I 1904 grundlægges høreapparatvirksomheden Oticon af Hans Demant, som ønsker at hjælpe sin hørehæmmede hustru Camilla. Da Hans Demant dør i 1910, overtager sønnen William forretningen og viser sig hurtigt som en dygtig forretningsmand.

Oticon importerer frem til 2. verdenskrig høreapparater og eksporterer nogle af dem videre til de øvrige skandinaviske lande, men da krigen rammer Danmark, beslutter William Demant sig for selv at producere høreapparater. I 1950 åbner den første fabrik i Danmark, og året efter vedtager den danske regering som en af de første i verden, at alle hørehæmmede skal tilbydes høreapparater gennem den offentlige sygesikring.

William Demant står selv i spidsen for Oticon helt frem til 1968, men fra slutningen af 1950’erne overlader han mere og mere ansvar til selskabets øvrige ledelse, og Oticon omdannes til et aktieselskab. I 1957 overdrager William Demant samtlige aktier i Oticon til Oticon Fonden, som i dag hedder William Demant Fonden.

Fondens formål
William Demant Fondens primære formål er at sikre og udbygge Demant A/S. Dette gøres gennem det 100 %-ejede datterselskab William Demant Invest A/S, som også er holdingselskab for William Demant Fondens øvrige erhvervsmæssige investeringer. For en nærmere gennemgang af de enkelte investeringer samt Fondens strategi for formueplacering henvises til årsrapporten for William Demant Invest.

Derudover skal Fonden altid, direkte eller indirekte, kunne udøve væsentlig indflydelse på de virksomheder, der er eller måtte blive knyttet til den for at bevare og forøge styrken og kontinuiteten i disse virksomheder. Denne bestemmelse betyder dog ikke, at Fonden eller en dertil knyttet virksomhed ikke kan erhverve større eller mindre andele af andre selskaber uden derved at opnå væsentlig indflydelse.

Sidst men ikke mindst har Fonden til formål, direkte eller indirekte, at bevare aktiemajoriteten i Demant. Hvis Fondsbestyrelsen vurderer, at det er nødvendigt at give afkald på Fondens direkte eller indirekte aktiemajoritet på grund af det langsigtede hensyn til at bevare og udvikle Demant-koncernen som virksomhed i erhvervs- og forskningsmæssig henseende, kan dette gøres fx i forbindelse med virksomhedskøb, fusioner, eller tilsvarende konsolideringer. Dog skal Fonden fortsat bevare en væsentlig indflydelse i Demant eller – i tilfælde af fusion eller aktieombytning – i det fortsættende selskab.

 


Sådan ansøger du om midler fra Fonden 

William Demant Fonden har pr. 1. marts 2015 lanceret et elektronisk ansøgningssystem, som gør det nemmere og hurtigere for dig at søge – og nemmere og hurtigere for os at behandle din ansøgning. Dette betyder, at vi KUN modtager ansøgninger elektronisk (link nedenfor) og KUN på dansk og engelsk.

Du kan  læse om William Demant Fondens støtte til uddannelse og forskning og finde en samlet oversigt over alle Fondens støtteområder her: