Historie

1902_kongelig-kroning

1902

Kongelig kroning

I 1902 ledte en kongelig kroning Hans Demant på sporet af en ny mulighed.

En af de første danskere, som bar et høreapparat, var Kong Christian den IX's datter, den engelske kronprinsesse Alexandra. Hendes kroning skabte opmærksomhed om elektriske høreapparater, og Hans Demant tog til London for at købe et apparat til sin hustru.

 

1904_grundlggelse_hans_demant

1904

Grundlæggelsen af Oticon

Oticon blev grundlagt i 1904 af Hans Demant på baggrund af hans ønske om at hjælpe sin hørehæmmede hustru, Camilla Demant. Hun fik som 42-årig høreproblemer, hvilket dengang var ensbetydende med et liv i isolation. Trods adskillige konsultationer hos fremtrædende læger i Wien og Berlin var undersøgelserne resultatløse.

1907_oticon-bliver-international

1907

Oticon bliver international

Begivenheden med høreapparatet vakte sådan en opsigt, at flere Odense-borgere efterspurgte apparatet, og Hans Demant begyndte at importere og sælge høreapparater fra sin cykel- og symaskineforretning. Hans Demant blev agent for The General Acoustic Co., og kontakten indebar, at han åbnede butikker i Danmark, Norge og Sverige.

1910_william-demant-tager-over

1910

William Demant tager over

Da Hans Demant døde i 1910, overtog sønnen William Demant forretningen og viste sig hurtigt som en ihærdig forretningsmand. 

1930-william-demant-visioner

1930

Drevet af visioner

William Demant var et visionært menneske, der var drevet af en stærk personlig interesse for hørelse og behandling af høretab. I 1930’erne havde William Demant fem sælgere ansat, som kørte rundt i hele Skandinavien og solgte høreapparater fra hoteller og til kunder i privathjemmet. 

1950-oticon-fr-egen-produktion

1950

Oticon får egen produktion

Frem til 2. Verdenskrig var Oticon importør af høreapparater med en lille reeksport til Skandinavien, men da krigen ramte Danmark, besluttede William Demant sig for at påbegynde sin egen produktion. I 1950 åbnede den danske fabrik, og året efter vedtog den danske regering som en af de første i verden, at alle hørehæmmede skulle tilbydes høreapparater gennem sygesikringen. 

1954oticon-vokser

1954

Oticon vokser

Med åbningen af fabrikken var startskuddet givet for Oticons vækst. Oticon havde en stor produktviden, en nystartet produktion og et åbent hjemmemarked. 

1957-oticon-fonden-dannes

1957

Oticon Fonden bliver dannet

William Demant stod i spidsen for Oticon helt frem til 1968, men fra slutningen af 1950’erne overlod han mere og mere ansvar til selskabets øvrige ledelse. Næsten samtidig, i 1957, overdrog han samtlige aktier i Oticon, som året inden var blevet omdannet til et aktieselskab, til William Demants og Hustru Ida Emilies Fond. Fonden blev skabt for at sikre Oticon som virksomhed med baggrund i den humanistiske filosofi, som gjorde Hans Demant interesseret i høreapparater.

2019_nyt_navn_fonden

2019

Oticon Fonden skifter navn

For at skabe en tydeligere og mere logisk struktur for hele William Demant-gruppen skiftede Oticon Fonden i 2019 navn til William Demant Fonden. Navneskiftet trådte officielt i kraft den 20. marts 2019.