William Demant Invest

William Demant Fondens investeringsaktiviteter foretages gennem William Demant Invest A/S, der er 100 % ejet af Fonden. Foruden en ejerandel i Demant A/S på 55-60 % omfatter investeringerne majoritetsejerskabet af den islandske protesevirksomhed Össur hf. (52 % ejerandel) samt det engelske selskab Vision RT Ltd., som udvikler kamerasystemer til strålebehandling (89 % ejerandel). I tillæg hertil er William Demant Invest største aktionær i selskaberne Vitrolife AB (udstyr til fertilitetsbehandling), CellaVision AB  (mikroskopi inden for blodcelleanalyse), Revenio Oyj (apparater til screening og diagnostik af øjensygdomme) samt INVISIO AB (personligt kommunikationsudstyr og hørebeskyttelse). I disse fire selskaber har William Demant Invest en ejerandel på mellem 15 % og 30 %. Sidst er William Demant Invest med en ejerandel på 42 % største aktionær i ejendoms- og serviceselskabet Jeudan A/S.