William Demant Invest

 

William Demant Fondens investeringsaktiviteter foretages gennem William Demant Invest A/S, der er 100 % ejet af Fonden. Foruden en ejerandel i Demant A/S på 55-60 % omfatter investeringerne majoritetsejerskabet af den islandske protesevirksomhed Össur hf. (52 % ejerandel) samt det engelske selskab Vision RT Ltd., som udvikler kamerasystemer til strålebehandling (89 % ejerandel). I tillæg hertil er William Demant Invest største aktionær i selskaberne, Vitrolife ABCellaVision AB samt Revenio Oyj, der udvikler medicinsk udstyr til hhv. fertilitetsbehandling, blodcelleanalyse samt øjendiagnostik, og hvor William Demant Invest har en ejerandel på mellem 10 % og 30 %. Sidst er William Demant Invest med en ejerandel på 42 % største aktionær i ejendomsselskabet Jeudan A/S og ejer i fællesskab med KIRKBI A/S 50 % af den tyske vindmøllepark, Borkum Riffgrund 1.