Om William Demant Fonden

William Demant Fonden er en erhvervsdrivende fond, hvis hovedformål er at sikre og udbygge erhvervsaktiviteterne i Demant A/S og William Demant Invest A/S og at yde støtte til velgørende formål.

Fokus på forskning i audiologi
I de seneste ti år har William Demant Fonden uddelt mere end 1 milliard kroner til en række forskellige formål. Fokus har været på projekter, der fremmer forskning og udbredelse af viden inden for audiologi. Men Willliam Demant Fonden har samtidig bidraget væsentligt til unges uddannelse, til sociale projekter for udsatte grupper og til initiativer til fremme af kunst og kultur. Se oversigten over de større projekter, der har fået støtte fra William Demant Fonden her. William Demant Fonden har gennem de sidste ti år bl.a. støttet danske ph.d.-studerende med mere end 40 millioner kroner. Fonden har været medstifter af Mary Fonden, der arbejder for at bekæmpe social isolation, og inden for det audiologiske felt har William Demant Fonden bl.a. bevilget mere end 20 millioner kroner til Center for Anvendt Høreforskning på DTU og godt 100 millioner kroner til Ida Instituttet. 

 

 

Se bestyrelsesformand Lars Nørby Johansen og administrerende direktør for William Demant Invest, Niels Jacobsen, i en samtale om William Demant Fonden og William Demant Invest. Samtalen tager udgangspunkt i etableringen af Fonden i 1957, og Lars Nørby Johansen og Niels Jacobsen drøfter formålet og strategierne for William Demant Fonden og William Demant Invest. Videoen er på dansk og med engelske undertekster

 • Audiologi

  Vi støtter projekter, som i sidste ende kan hindre og afhjælpe høretab. Fx forskning inden for audiologi og psykoakustik. På både større forskningscentre, i mindre forskningsgrupper og hos enkeltpersoner.

 • Kunst og kultur

  Vi støtter større og mindre projekter med kulturelle formål - hovedsageligt projekter inden for musik, men også af og til film, dans, teater, udstillinger samt kirkelige og religiøse formål.

 • Unges uddannelse og videnskab

  Vi støtter uddannelse for dygtige unge mennesker. Altid som projektbevillinger - fx. til forskningsprojekter eller til generel uddannelse, gerne i udlandet.

 • Sociale og humanitære formål

  Vi støtter forskellige projekter med fokus på børn og unges trivsel. Fx humanitære projekter og informationskampagner, der skal hjælpe socialt isolerede grupper.