aarsrapport-2023


William Demant Fondens Årsrapport 2023

Fonden i tal

De sidste 10 år har William Demant Fonden bevilget i alt over 1 milliard kroner til projekter, der falder ind under fundatsens formål.

Audiologi og hørelse
Af de bevilgede 1 milliard kroner er lidt over halvdelen tildelt projekter med særlig fokus på audiologi og hørelse, dvs. projekter, der handler om at helbrede eller afhjælpe høretab, eller projekter, der drejer sig om følgeeffekter af høretab.

Unges uddannelse
Også unges uddannelse vægter tungt i den samlede statistik over uddelinger, da næsten halvdelen af alle bevillinger går til bl.a. studieophold og ph.d.-afhandlinger.

Kunst og kultur

Inden for kategorien kunst og kultur er tildelingerne talrige og fordeler sig over mange mindre omkostningstunge projekter. Men selvom beløbene pr. projekt er forholdsvis beskedne, gør antallet af tildelinger alligevel, at næsten en femtedel af alle fondsmidlerne de sidste 10 år er faldet ind under denne kategori.

Tendensen
De samlede årlige bevillinger beløber sig til ca. 120 millioner kroner, og alt tyder på, at denne beløbsramme også vil være passende fremover.