Sådan søger du 

William Demant Fonden lancerede 1. marts 2015 et elektronisk ansøgningssystem, som gør det nemmere og hurtigere for dig at søge – og nemmere og hurtigere for os at behandle din ansøgning. Dette betyder, at vi KUN modtager ansøgninger elektronisk (link nedenfor) og KUN på dansk og engelsk.

Nedenfor kan du læse om William Demant Fondens støtte til uddannelse og forskning. Og her kan du finde en samlet oversigt over alle Fondens støtteområder.

Rejselegater, studerende
Fonden yder støtte til alle studieretninger til studier eller praktik i udlandet. Forudsætningen for at søge Fonden er, at du er blevet bachelor og har et karaktergennemsnit på mindst 7 efter 12-skalaen. En ansøgning skal være Fonden i hænde senest en måned før det planlagte studieophold. Der kan kun søges støtte én gang til samme formål. Fonden støtter som udgangspunkt kun længere studieophold med et år ad gangen. Det er dog muligt at søge om støtte til 2. år også. Skulle man være så heldig at modtage mere støtte end budgetteret (overfinansiering), forventes det, at det overskydende beløb betales tilbage til Fonden.

Budgetter
Der er i den senere tid opstået et behov fra vores side for at præcisere, hvad Fonden anser som et fornuftigt – og ikke mindst realistisk – budget for et længerevarende studieophold i udlandet. Nogle tips i den forbindelse kunne være:

• Kun at opgive udgifter, der er direkte relateret til dit studieophold (fitness-abonnement, tøj, bærbar pc, rundrejse i det pågældende land, m.v. ligger uden for vores støtteområde)
• Ikke at medtage omkostninger til din ægtefælle, kæreste eller børn, der medbringes til udlandet (det dækker vi ikke)
• At inkludere alle dine indtægter – også SU
• Generelt at undlade at sætte budgetposterne for højt (Hvad er rimeligt at søge om? Hvad ville du fx bruge af penge på kost, hvis du stadig var i Danmark?)

Konferencedeltagelse, studerende
Fonden støtter deltagelse i konferencer i udlandet. Forudsætningen for at søge Fonden er, at du er studerende og selv skal deltage aktivt i konferencen – ved at holde foredrag, præsentere en poster eller lignende.

Forskning
William Demant Fonden støtter primært forskningsprojekter inden for de audiologiske eller tilgrænsende fagområder – allerhelst med betydelig relevans for det danske samfund og/eller dansk industri.

Praktisk information
Ansøgninger behandles løbende, og uddelingstidspunkt er ligeledes løbende. Legatportioner er af varierende størrelse. Behandling af ansøgninger tager ca. to måneder. For ansøgninger til forskningsprojekter skal du forvente længere behandlingstid.Ph.d.-stipendier bevilges kun én gang om året – deadline er typisk 1. december. Se særskilt opslag herom.

Fonden støtter ikke:

• Drift og administration af institutioner, institutter og organisationer
• Drift og vedligehold af sportsklubber, ungdomsklubber og andre interesseorganisationer
• Personlige midler til forbedring af sociale vilkår, rekreations-, kursus- og kurophold
• Kommercielle formål, sponsorater
• Projekter, der må opfattes som offentlige opgaver
• Politiske organisationer og politiske formål i øvrigt
• Studier i Danmark, herunder online-undervisning
• Børnehaver, SFO’er, legepladser
• Bygge- og restaureringsprojekter vedr. privat ejendom

 


Vores ansøgningsportal fungerer således, at man kan administrere både egne og andres ansøgninger. Du kan som webbruger med andre ord oprette andre end dig selv som ansøger på en ansøgning, og en ansøgning kan tilknyttes et valgfrit antal administratorer.
 
Bemærk, at Internet Explorer (der er ved at blive udfaset af Microsoft) ikke kan anvendes på ansøgningsportalen længere. Du skal i stedet anvende fx Google Chrome, Safari eller Microsoft Edge.
 
Tildeling af rettigheder til andre webbrugere kan dog først ske, når en ansøgning er oprettet/behandlet i portalen og ikke i forbindelse med indsendelse af en ny ansøgning.