Født 1949, medlem af bestyrelsen 1999-2007 og formand for bestyrelsen fra 2017 (uafhængigt medlem).

Lars Nørby Johansen er uddannet cand.phil. og begyndte sin karriere som adjunkt, senere lektor i statskundskab ved Odense Universitet. Efter en kort periode som underdirektør i hhv. Assurandørsocietetet og Baltica blev han i 1998 administrerende direktør for Falcks Redningskorps og Falck Holding; fra 1995 som koncernchef, fra 2000 som koncernchef for Group 4 Falck og fra 2004 for Group Falck Securicor (G4S). Lars Nørby Johansen har været medlem af Demant A/S’ bestyrelse 1998-2017, hvor han har fungeret som næstformand i perioden 2004-2007 og bestyrelsesformand i perioden 2008-2017.Øvrige bestyrelsesposter:

 • Dansk Vækstkapital I, formand
 • Københavns Lufthavne A/S, formand
 • Montana Møbler A/S, formand
 • Arp-Hansen Hotel Group A/S, næstformand
 • Oluf Høst Museet, formand
 • Kunstmuseet Trapholt, formand
 • Kadeau ApS, bestyrelsesmedlem
 • William Demant Invest A/S, formand


Niels B. Christiansen

Født 1966, medlem af bestyrelsen siden 2019 (uafhængigt medlem).

Niels B. Christiansen er civilingeniør fra Danmarks Tekniske Universitet (DTU) og har en MBA fra INSEAD i Frankrig. Han var ansat som administrerende direktør for Danfoss i perioden 2008-2017 og har siden 2017 været ansat som koncerndirektør for LEGO A/S. Niels B. Christiansen er desuden formand for bestyrelsen i Demant A/S, hvor han har siddet siden 2008.


Øvrige bestyrelsesposter:

 

Jesper Brandgaard

Født 1963, medlem af bestyrelsen siden 2019 (uafhængigt medlem).

Jesper Brandgaard har en cand.merc. i økonomi og revision samt en MBA, begge fra CBS i København. Han har været ansat hos Novo Nordisk A/S i en årrække med ansvar for bl.a. strategiudvikling og implementering, IT, jura og finans, og han har 17 års erfaring som CFO. Jesper Brandgaard har desuden været bestyrelsesformand for SimCorp A/S, der er den førende udbyder af softwareløsninger til den globale kapitalforvaltningsindustri, i 11 år.

Øvrige bestyrelsesposter:

 • Leo Pharma A/S, formand
 • Chr. Hansen Holding A/S, næstformand
 • Vækst Partner Kapital, medlem af ekspertpanel
 • William Demant Invest A/S, næstformand


Anna Cecilia Frellsen

Født 1973, medlem af bestyrelsen fra 2020 (ikke uafhængigt medlem). 

Anna Cecilia Frellsen er uddannet fra CBS i København og har en MBA fra IESE i Barcelona fra 2002. Anna har en baggrund i medicinalindustrien, har arbejdet syv år som konsulent hos McKinsey & Company og siden som CEO for en startup under PeopleGroup. Siden 2013 har Anna været CEO for Maternity Foundation og ledet organisationens transition fra en mindre dansk NGO til en global spiller inden for mødre- og spædbørnssundhed.  Herunder har hun drevet skaleringen af den digitale løsning, the Safe Delivery App, til undervisning af sundhedsarbejdere i 40 lande i Afrika og Asien.

Øvrige bestyrelsesposter:

• Center for Ledelse, bestyrelsesmedlem
• Ovacure, bestyrelsesmedlem
• William Demant Invest A/S, bestyrelsesmedlemTine Roed

Født 1964, medlem af bestyrelsen fra 2021 (uafhængigt medlem).

Tine Roed er uddannet cand.jur. fra Københavns Universitet. Hun indledte sin karriere i Finanstilsynet efterfulgt af en årrække som kontorchef i Finans Danmark. I perioden 2007-2019 var Tine Roed medlem af direktionen i Dansk Industri med ansvar for alle branchefællesskaber, herunder DI Digital, ligesom hun havde ansvaret for DI’s politiske interessevaretagelse bl.a. i relation til sundhedsindustrien. Samtidig sad Tine Roed i Konkurrencerådet, Erhvervsfondsudvalget, Fondsrådet og Skatterådet m.fl. Tine er i dag sagkyndigt medlem af Landsskatteretten og Sø- og Handelsretten, seniorrådgiver på Center for Corporate Governance, CBS, samt vicedirektør i Bestyrelsesforeningen.


Øvrige bestyrelsesposter:

 • Nykredit Alternatives Core AIF-SIKAV, formand
 • Multimanager Invest, formand
 • Nykredit Alpha, formand
 • Investingsforeningen Sparinvest, bestyrelsesmedlem
 • Investin SICAV-RAIF, bestyrelsesmedlem
 • Investin, bestyrelsesmedlem
 • Nykredit Invest, Nykredit Almen Bolig samt Private Banking Elite, bestyrelsesmedlem
 • Nykredit Alpha SICAV-RAIF, bestyrelsesmedlem
 • William Demant Invest A/S, bestyrelsesmedlem