Født 1949 (M).

Lars Nørby Johansen er uddannet cand.phil. og begyndte sin karriere som adjunkt, senere lektor i statskundskab ved Odense Universitet. Efter en kort periode som underdirektør i hhv. Assurandørsocietetet og Baltica blev han i 1998 administrerende direktør for Falcks Redningskorps og Falck Holding; fra 1995 som koncernchef, fra 2000 som koncernchef for Group 4 Falck og fra 2004 for Group Falck Securicor (G4S). Lars Nørby Johansen har været medlem af Demant A/S’ bestyrelse 1998-2017, hvor han har fungeret som næstformand i perioden 2004-2007 og bestyrelsesformand i perioden 2008-2017.

 • Medlem af bestyrelsen i perioden 1999-2007 og igen fra 2017
 • Genvalgt i 2023, på valg i 2025
 • Særlige kompetencer inden for international virksomhedsledelse, herunder bestyrelseserfaring fra børsnoterede selskaber, Corporate Governance samt dybtgående kendskab til udfordringerne som følge af globaliseringen og ikke mindst industripolitikken
 • Anses som uafhængigt bestyrelsesmedlem
 • Aktionær i datterselskaber eller associerede selskaber: Ja
 • Samlet honorar i William Demant Fonden og William Demant Invest i 2023: DKK 1.200.000


Øvrige ledelseshverv:
Dansk Vækstkapital I, formand
Københavns Lufthavne A/S, formand
Montana Møbler A/S, formand
Arp-Hansen Hotel Group A/S, næstformand
Oluf Høst Museet, formand
Kunstmuseet Trapholt, formand
Kadeau ApS, bestyrelsesmedlem
William Demant Invest A/S, formand

Niels B. Christiansen

Født 1966 (M).

Niels B. Christiansen er civilingeniør fra Danmarks Tekniske Universitet (DTU) og har en MBA fra INSEAD i Frankrig. Han var ansat som administrerende direktør for Danfoss i perioden 2008-2017 og har siden 2017 været ansat som koncerndirektør for LEGO A/S. Niels B. Christiansen er desuden formand for bestyrelsen i Demant A/S, hvor han har siddet siden 2008.

 • Medlem af bestyrelsen fra 2019
 • Genvalgt i 2023, på valg i 2025
 • Særlige kompetencer inden for international virksomhedsledelse, herunder bestyrelseserfaring fra børsnoterede selskaber, samt omfattende indsigt i industripolitik
 • Anses som uafhængigt bestyrelsesmedlem
 • Aktionær i datterselskaber eller associerede selskaber: Ja
 • Samlet honorar i William Demant Fonden og William Demant Invest i 2023: DKK 475.000

Øvrige ledelseshverv:
Tetra Laval S.A., bestyrelsesmedlem
Demant A/S, formand
William Demant Invest A/S, bestyrelsesmedlem


 

Jesper Brandgaard

Født 1963 (M).

Jesper Brandgaard har en cand.merc. i økonomi og revision samt en MBA, begge fra CBS i København. Han har været ansat hos Novo Nordisk A/S i en årrække med ansvar for bl.a. strategiudvikling og implementering, IT, jura og finans, og han har 17 års erfaring som CFO. Jesper Brandgaard har desuden været bestyrelsesformand for SimCorp A/S, der er den førende udbyder af softwareløsninger til den globale kapitalforvaltningsindustri, i 11 år.

 • Medlem af bestyrelsen fra 2019
 • Genvalgt i 2023, på valg i 2025
 • Særlige kompetencer inden for ledelse af en multinational farmaceutisk koncern omfattende strategiudvikling og implementering, IT, økonomistyring og finansiering
 • Anses som uafhængigt bestyrelsesmedlem
 • Aktionær i datterselskaber eller associerede selskaber: Ja
 • Samlet honorar i William Demant Fonden og William Demant Invest i 2023: DKK 525.000

Øvrige ledelseshverv:
Leo Pharma A/S, formand
Novonesis A/S, næstformand
Vækst Partner Kapital, medlem af ekspertpanel
William Demant Invest A/S, næstformand

Anna Cecilia Frellsen

Født 1973 (F).

Anna Cecilia Frellsen er uddannet fra CBS i København og har en MBA fra IESE i Barcelona fra 2002. Anna har en baggrund i medicinalindustrien, har arbejdet syv år som konsulent hos McKinsey & Company og siden som CEO for en startup under PeopleGroup. Siden 2013 har Anna været CEO for Maternity Foundation og ledet organisationens transition fra en mindre dansk NGO til en global spiller inden for mødre- og spædbørnssundhed.  Herunder har hun drevet skaleringen af den digitale løsning, the Safe Delivery App, til undervisning af sundhedsarbejdere i 40 lande i Afrika og Asien.


 • Medlem af bestyrelsen fra 2020
 • Genvalgt i 2022, på valg i 2024
 • Særlige kompetencer inden for global sundhed, vækststrategi, digital sundhed og filantropi
 • Anses ikke som uafhængigt bestyrelsesmedlem
 • Aktionær i datterselskaber eller associerede selskaber: Ja
 • Samlet honorar i William Demant Fonden og William Demant Invest i 2023: DKK 400.000

Øvrige ledelseshverv:
Center for Ledelse, bestyrelsesmedlem
Ovacure, bestyrelsesmedlem
William Demant Invest A/S, bestyrelsesmedlem 

Tine Roed

Født 1964 (F).

Tine Roed er uddannet cand.jur. fra Københavns Universitet. Hun indledte sin karriere i Finanstilsynet efterfulgt af en årrække som kontorchef i Finans Danmark. I perioden 2007-2019 var Tine Roed medlem af direktionen i Dansk Industri med ansvar for alle branchefællesskaber, herunder DI Digital, ligesom hun havde ansvaret for DI’s politiske interessevaretagelse bl.a. i relation til sundhedsindustrien. Samtidig sad Tine Roed i Konkurrencerådet, Erhvervsfondsudvalget, Fondsrådet og Skatterådet m.fl. Tine er i dag direktør for CBS Bestyrelsesuddannelserne samt sagkyndigt medlem af Landsskatteretten og Sø- og Handelsretten.


 • Medlem af bestyrelsen fra 2021
 • Genvalgt i 2022, på valg i 2024
 • Særlige kompetencer inden for regulering af virksomheder og fonde samt indsigt i politiske og sociale såvel som økonomiske forhold. Desuden stærke kompetencer og erfaring inden for strategisk ledelse og kommunikation
 • Anses som uafhængigt bestyrelsesmedlem
 • Aktionær i datterselskaber eller associerede selskaber: Ja
 • Samlet honorar i William Demant Fonden og William Demant Invest i 2023: DKK 400.000

Øvrige ledelseshverv:
Kapitalforeningen Nykredit Alpha, formand
Nykredit Alternatives Core AIF-SIKAV, formand
Investeringsforeningen Multi Manager Invest, formand
Investeringsforeningen Nykredit Invest, bestyrelsesmedlem
Investeringsforeningen Nykredit Invest Engros, bestyrelsesmedlem
Placeringsforeningen Nykredit Invest (Kapitalforening), bestyrelsesmedlem
Investeringsforeningen Nykredit Invest Balance, bestyrelsesmedlem
InvestIn SICAV-RAIF, bestyrelsesmedlem
Nykredit Alpha SICAV-RAIF, bestyrelsesmedlem
Investeringsforeningen Investin, bestyrelsesmedlem
Kapitalforeningen Investin, bestyrelsesmedlem
Kapitalforeningen Nykredit Invest Engros, bestyrelsesmedlem
Kapitalforeningen Nykredit Private Banking Elite, bestyrelsesmedlem
Investingsforeningen Sparinvest, bestyrelsesmedlem
NKB Infrastructure II Komplementar ApS, bestyrelsesmedlem
NKB Infrastructure Komplementar ApS, bestyrelsesmedlem
NKB Private Equity VI A/S, bestyrelsesmedlem
NKB V DK Komplementar ApS, bestyrelsesmedlem
William Demant Invest A/S, bestyrelsesmedlem