Født 1949, medlem af bestyrelsen 1999-2007 og formand for bestyrelsen fra 2017 (uafhængigt medlem).

Lars Nørby Johansen er uddannet cand.phil. og begyndte sin karriere som adjunkt, senere lektor i statskundskab ved Odense Universitet. Efter en kort periode som underdirektør i hhv. Assurandørsocietetet og Baltica blev han i 1998 administrerende direktør for Falcks Redningskorps og Falck Holding; fra 1995 som koncernchef, fra 2000 som koncernchef for Group 4 Falck og fra 2004 for Group Falck Securicor (G4S). Lars Nørby Johansen har været medlem af Demant A/S’ bestyrelse 1998-2017, hvor han har fungeret som næstformand i perioden 2004-2007 og bestyrelsesformand i perioden 2008-2017.Øvrige bestyrelsesposter:

 • Codan A/S og et datterselskab, formand
 • Dansk Vækstkapital, formand
 • Københavns Lufthavne A/S, formand
 • Montana Møbler A/S, formand
 • Rockwool Fonden, formand
 • Arp-Hansen Hotel Group A/S, næstformand
 • Fonden for Entreprenørskab – Young Enterprise, formand
 • William Demant Invest A/S, formand


Niels B. Christiansen

Født 1966, medlem af bestyrelsen siden 2019 (ikke uafhængigt medlem).

Niels B. Christiansen er civilingeniør fra Danmarks Tekniske Universitet (DTU) og har en MBA fra INSEAD i Frankrig. Han var ansat som administrerende direktør for Danfoss i perioden 2008-2017 og har siden 2017 været ansat som CEO for LEGO A/S. Niels B. Christiansen er desuden formand for bestyrelsen i Demant A/S, hvor han har siddet siden 2008.


Øvrige bestyrelsesposter:

 • LEGO A/S, koncerndirektør
 • A.P. Møller – Mærsk A/S, bestyrelsesmedlem
 • William Demant Invest A/S, bestyrelsesmedlem
 • Demant A/S, formand 

Jesper Brandgaard

Født 1963, medlem af bestyrelsen siden 2019 (uafhængigt medlem).

Jesper Brandgaard har en cand.merc. i økonomi og revision samt en MBA, begge fra CBS i København. Han har været ansat hos Novo Nordisk A/S i en årrække med ansvar for bl.a. strategiudvikling og implementering, IT, jura og finans, og han har 17 års erfaring som CFO. Jesper Brandgaard har desuden været bestyrelsesformand for SimCorp A/S, der er den førende udbyder af softwareløsninger til den globale kapitalforvaltningsindustri, i 11 år.

Øvrige bestyrelsesposter:

 • Chr. Hansen Holding A/S, næstformand
 • Novo Nordisk Haemophilia Foundation Council (Schweiz), formand
 • Vækst Partner Kapital, medlem af ekspertpanel
 • William Demant Invest A/S, næstformand


Anna Cecilia Frellsen

Født 1973, medlem af bestyrelsen fra 2020. 

Anna Cecilia Frellsen er uddannet fra CBS i København og har en MBA fra IESE i Barcelona fra 2002. Anna har en baggrund i medicinalindustrien, har arbejdet syv år som konsulent hos McKinsey & Company og siden som CEO for en startup under PeopleGroup. Siden 2013 har Anna været CEO for Maternity Foundation og ledet organisationens transition fra en mindre dansk NGO til en global spiller inden for mødre- og spædbørnssundhed.  Herunder har hun drevet skaleringen af den digitale løsning, the Safe Delivery App, til undervisning af sundhedsarbejdere i 40 lande i Afrika og Asien.

Øvrige bestyrelsesposter:

• Center for Ledelse, bestyrelsesmedlem
• Bryd Tavsheden, næstformand
• Ovacure, bestyrelsesmedlem
• William Demant Invest A/S, bestyrelsesmedlemPeter Straarup 

Født 1951, medlem af bestyrelsen siden 2012 (uafhængigt medlem).

Peter Straarup er uddannet HD i regnskabsvæsen på Handelshøjskolen i København i 1979. Han blev ansat i Danske Bank, Fredericia, i 1968. I 1975 blev han ansat som arbitragedealer hos Danske Bank i København, og i 1976-1977 arbejdede han som manager i Loan Administration i Scandinavian Bank Ltd. i London. Peter Straarup blev udnævnt kontorchef i Danske Bank i 1980 og arbejdede herefter både i Danmark og udlandet, bl.a. Singapore og New York, indtil han i 1986 blev udnævnt bankdirektør i Danske Bank. I 1998 blev han udnævnt som ordførende direktør og bestred denne post frem til sin pensionering i 2012.


Øvrige bestyrelsesposter: