William Demant Fonden og Covid-19

Støttede aktiviteter, der påvirkes af Covid-19

Flere projekter, arrangementer, studieophold m.v., som Fonden har bevilget midler til, er blevet påvirket af Covid-19. Hvis du som bevillingsmodtager er i tvivl om, hvorvidt de planlagte aktiviteter fortsat kan gennemføres, eller hvis din aktivitet er blevet udskudt eller aflyst, vil det videre forløb afhænge af din konkrete situation.

Så vidt muligt vil bevillingerne kunne overføres til lignende eller udskudte aktiviteter. Vi beder dig derfor kontakte os på fonden@williamdemant.dk med dit sagsnummer og en beskrivelse af din situation, så vi kan finde frem til en løsning sammen og godkende eventuelle ændringer.

Nye ansøgninger

Vi tager imod ansøgninger, som vi plejer, og vores bevillingsproces vil være den samme som tidligere. Hvis du har spørgsmål til ansøgningsprocessen eller til din bevilling, er du velkommen til at kontakte os på fonden@williamdemant.dk.