Danmark skal være forgangsland

31-01-16

Danmark skal være forgangsland

I 2015 bidrog William Demant Fonden med 5 millioner kr. til BEAR-projektet, som blev lanceret i starten af 2016. Under ledelse af professor Dorte Hammershøi fra Aalborg Universitet vil deltagere fra landets høreapparatsproducenter, universiteter og forskningshospitaler samt udvalgte eksperter over en femårig periode undersøge hele høreværdikæden og forbedre den i forhold til brugerens specifikke behov. Resultaterne fra projektet skal desuden belyse, hvordan hele høreområdet kan få kvalitet for pengene.

Projektet skaber noget reelt nyt i det danske forskningslandskab, idet det etablerer et samarbejde mellem DTU’s stærke Center for Anvendt Høreforskning, Syddansk og Aalborg Universitet, Odense og Aalborg Universitetshospitaler, DELTA, samt producenterne Oticon, GN ReSound og Widex.

”Enhver beslutning om at indføre nye metoder i høreapparatbehandlingen skal baseres på viden om, at man kan opnå en forbedring ved det. Derfor er det nødvendigt at afprøve de mest lovende metoder i storskalaforsøg, som kan belyse de gevinster og omkostninger, der er forbundet med dem”, siger Dorte Hammershøi.

Veltilpassede høreapparater
”Med alderen mister vi alle vores hørelse, og med udsigten til et længere liv vil flere af os kunne se frem til en tid i vores liv, hvor vi vil have glæde af veltilpassede høreapparater. Mange af os vil have behov for det for at få et acceptabelt arbejdsliv, inden pension”, står der i projektbeskrivelsen. Og det er netop nøgleordet ’veltilpassede’, som er essensen af projektet.

Der er typisk begrænset tid til rådighed for høretest, dialog med brugeren, tilpasning og vurdering af udbyttet. Derfor skal hvert enkelt trin vælges med omhu, så brugeren sikres det bedste resultat. Hvis et høreapparat ikke er tilpasset helt korrekt og i dialog med brugeren, fungerer det ikke tilfredsstillende, og i værste fald vil brugeren slet ikke anvende høreapparatet. Undersøgelser viser, at 10 % af alle høreapparatbrugere ikke konsekvent benytter deres høreapparater.

Fokus på høretab og følgesygdomme

For at gøre Danmark til et foregangsland inden for høre-rehabilitering vil BEAR fokusere på hele værdikæden: fra høreprøve til valg af den teknologi, der dækker brugerens specifikke behov. Målet med BEAR-projektet er at udvikle alternative metoder i hele behandlingsforløbet, som kan give et mere nuanceret billede af, hvordan hørelsen hos det enkelte menneske fungerer, og hvilken proces og teknologi der er optimal for at sikre brugeren det bedste resultat.

Projektet vil også undersøge karakteren af høretab og forbundne lidelser, da det ikke kun er alder, der spiller ind på høretab, også livsstil har betydning. Som en del af projektet vil udvalgte grupper derfor gennemgå eksklusive forløb, hvor den individuelle profil, tilpasningen, tilfredshed og performance generelt belyses med nye metoder.

Området ”hørerehabilitering” klinger godt i Danmark. Den danske branche har en stærk international position, og ud af seks førende høreapparatproducenter er tre danske, som samlet omsætter for mere end 17 milliarder. Som land har Danmark således været en aktiv deltager i udvikling af videnskaben inden for audiologi, og det fortsætter med BEAR.

Læs mere om BEAR her.

bear_frontbear1bear2