53 somre med klassisk musik på Bornholm

14-03-22

53 somre med klassisk musik på Bornholm

På Bornholm findes en af Danmarks ældste og mest traditionsrige, frivillige festivaler med klassisk musik. I hele 53 somre har Bornholms Musikfestival arrangeret koncerter på øen til stor glæde for lokale såvel som turister, og i 2022 gentages succesen med støtte fra William Demant Fonden.

Bornholms Musikfestival er grundlagt i 1969 og danner rammen om en unik lydoplevelse til glæde for øens 40.000 indbyggere samt for de ca. 600.000 danske og udenlandske turister, der hvert år besøger Bornholm. Fra den 21. juli til den 22. august 2022 afvikles 10 koncerter, og programmet byder på genkendelige perler såvel som ny musik, der udfordrer øregangen. Koncerterne er lokalt arrangeret og finder sted rundt omkring i de historiske kirker, der for mange er kendetegnende for øen. Selve festivalen afvikles i tæt samarbejde med øens øvrige musikarrangører.

William Demant Fonden støtter kunst og kultur, hovedsageligt inden for musik. Det er vigtigt at bevare lokalt forankret kultur- og musikfællesskaber, og Bornholms Musikfestival er et godt eksempel på, at mindre bevillinger kan række rigtig langt. I 2021 modtog Bornholms Musikfestival 25.000 kroner fra William Demant Fonden til afvikling af Festivalen i sommeren 2022.En voksende følelse af fællesskab
Ifølge formand for Bornholms Musikfestival, Steffen Hyldig, har det uvurderlig betydning for Bornholms Musikfestival – og for kulturlivet i det hele taget – at fonde som William Demant Fonden støtter kulturlivet. Steffen Hyldig fortæller:

”Da Bornholms Musikfestival afholdt sin første sæson for 53 år siden, kunne koncerterne give et mindre overskud. Den lille støtte, der blev givet fra kommunal side, kunne lægges til side til fremtidssikring og udvikling af festivalen. Men tiderne skifter. Selv om koncerterne i Bornholms Musikfestival dengang havde samme høje niveau som i dag, og selv om arbejdet med at arrangere festivalen fortsat bygger på ulønnet, frivilligt arbejde, er behovet for økonomisk støtte vokset ubønhørligt.”

Støtten betyder, at Bornholms Musikfestival fortsat kan tilbyde koncerter af høj kvalitet:

”Vi tror på, at kvaliteten i vore koncerter har betydning for vort publikum. Vi tror på, at vores bevidste kombination af klassisk og helt nykomponeret musik er med til at udvikle tanker og åbenhed hos tilhøreren. Og vi tror på, at den internationalt sammensatte musikerskare, der spiller for både bornholmere og et internationalt publikum, kan være med til at udvikle en fællesskabsfølelse på tværs af grænser. I al beskedenhed, naturligvis,” uddyber Steffen Hyldig.  


koncerter-bornholm_adobestock_340335583
 

Vi har også støttet ...