Mobil høreklinik i Kina

31-01-16

Ud at køre for at få flere kinesere til at høre

I Kina lever 27 millioner mennesker med høretab. På trods af dette høje tal findes der kun ca. 20.000 audiologer og eksperter til at tilpasse høreapparater. Det betyder, at det hovedsageligt kun er bybefolkningen, der har adgang til hørerehabilitering, og millioner af mennesker med høretab fra landet har ingen eller meget ringe mulighed for at få behandling, med mindre de er villige til at rejse tusinder af kilometer.

Qi Liang er ingeniør, er uddannet audiolog i USA og har læst en MBA i Kina. Hendes virksomhed AIER har en vision om at hjælpe mennesker med høretab i Kina. Men det kræver mobilitet, og derfor har hun etableret projektet ”Mobile Hearing Clinic” – en høreklinik på fire hjul, der kan komme ud til landdistrikterne i Kina for at hjælpe.

William Demant Fonden har doneret 1,12 million kr. til den mobile høreklinik samt udstyr leveret af Interacoustics. Projektet er berammet til tre år, og målet er at hjælpe 6.000 mennesker årligt.

Den mobile høreklinik skal yde grundlæggende rådgivning og service, herunder rensning af ører, høretest og tilpasning af høreapparater samt rådgivning til forældre med børn, der lider af høretab. Hvis der doneres høreapparater til klinikken, vil disse også blive uddelt, men målet er ikke, at Mobile Hearing Clinic skal sælge høreapparater.

Mobile Hearing Clinic skal i løbet af de tre år dække så meget af Kina som overhovedet muligt – herunder også Tibet. Der er særligt fokus på at nå landdistrikter, som traditionelt har meget dårlig adgang til hørerehabilitering.

hearingbus1_chinahearingbus2_chinahearingbus3_china