Unge Forskere

31-01-16

Unge Forskere

Gennem årene har William Demant Fonden bidraget væsentligt til unges uddannelse og støttet projekter inden for forskning. Programmet Unge Forskere kombinerer disse fokusområder ved at styrke unge talenter og motivere dem til at læse videre. I 2015 modtog programmet 1,5 million kr. fra Oticon Fonden.

Unge Forskeres formål er at finde, anerkende og udfordre talenter inden for naturvidenskab, teknologi og sundhedsvidenskab med henblik på at tage en videregående uddannelse inden for disse felter.

Med en vision om at være et afgørende led i fødekæden mellem grundskoler og gymnasiale uddannelser på den ene side og universiteter og erhvervsliv på den anden side er Unge Forskere Danmarks største naturvidenskabelige talentkonkurrence med faglig støtte, samarbejde med universiteter og erhvervsliv og rejsepræmier til internationale science-konkurrencer i bl.a. EU, USA og Kina. I forbindelse med Unge Forskere afholdes semifinaler i hele landet. Konkurrencen afsluttes med en stor tilbagevendende science-event og finale, der samler elever fra hele landet. Det er særligt denne event, donationen fra Oticon Fonden går til.

Unge Forskere arrangeres af Astra, som er det nationale center for læring i natur, teknik og sundhed i Danmark.

ungeforskere1ungeforskere2