Ida Instituttet

05-11-14

Ida Instituttet

Alle mennesker er forskellige – og det samme gælder høretab. Det er derfor vigtigt, at mennesker med høretab får behandling og hjælp til at håndtere høretab i dagligdagen gennem rådgivning, der tager udgangspunkt i den enkeltes muligheder og behov.

Ida Instituttet har siden 2007 arbejdet for at fremme personcentreret behandling inden for audiologiens verden. Gennem brugerdrevne innovationsprocesser udvikler instituttet metoder, værktøjer og oplysningsmaterialer, der fremmer personcentreret behandling. Disse ressourcer gør det muligt bedre at inddrage mennesker med høretab i deres egen behandling og hjælper dem med at træffe aktive valg i forhold til deres høretab.

Instituttet har opbygget et globalt netværk med mere end 18000 medlemmer, herunder høreprofessionelle og andre eksperter, samt mennesker med høretab. Desuden har instituttet etableret partnerskaber med 27 førende universiteter, patientforeninger og professionelle organisationer verden over.

Ida Instituttets ressourcer er frit tilgængelige via instituttets hjemmeside

William Demant Fonden støtter Ida Instituttet med 12,5 millioner kroner årligt.

Læs mere på www.idainstitute.com.

 


ida_institute