Nyt aarhusiansk forskningscenter

24-02-20

William Demant Fonden støtter nyt aarhusiansk forskningscenter

I ti år har forskere på Aarhus Universitet arbejdet med en særlig metode til måling af elektrisk aktivitet i hjernen. Nu åbner en større donation fra blandt andre William Demant Fonden mulighederne for at forankre forskningen i et nyt center, der skal videreføre den verdensførende forskning.

Øre-ElektroEncefaloGrafi – i daglig tale øre-EEG – er en danskdesignet metode, der måler de ekstremt små spændingsændringer på hudens overflade inde i øret, som skyldes elektrisk aktivitet i hjernens neuroner. Målingen foretages via et apparat, der er placeret inde i øret, og den diskrete placering gør metoden attraktiv i forhold til traditionelle EEG-målinger, hvor man placerer elektroder oven på hovedet.

Aarhus Universitet (AU) modtog i 2019 en bevilling på 20 millioner kroner til det nye forskningscenter, og ud af det beløb har William Demant Fonden doneret 10 millioner. Donationen skal bruges til at videreføre den banebrydende øre-EEG-forskning.

Forskning skal styrke forståelsen af hjernen
Øre-EEG muliggør måling af hjerneaktiviteten, selv når brugeren er uden for laboratoriet og man kan man udføre målinger over lang tid og på store grupper af mennesker på samme tid:

”Vi ser et kæmpestort potentiale i øre-EEG både forsknings- og anvendelsesmæssigt, og man kan fx bruge øre-EEG til at karakterisere høretab på en langt mere detaljeret måde, end hvad der er praktisk muligt i dag”, fortæller professor Preben Kidmose, som leder forskningsgruppen Bioelectrical Instrumentation and Signal Processing ved Institut for Ingeniørvidenskab, Aarhus Universitet.