Korsang og dannelse i Californien

05-11-19

Korsang og dannelse i Californien

Der er med årene opstået sød musik mellem Kongebakken og Sankt Annæ Pigekor, som går Luciaoptog i Oticon og Demants hovedkvarter i Smørum hver december. William Demant Fonden har bl.a. støttet korets rejse til USA.  

En helt særlig juletradition begejstrer hvert år de ansatte på Kongebakken i Smørum. Her kommer nemlig Sankt Annæ Pigekor og går Lucia-optog – en tilbagevende begivenhed, der opstod i kølvandet på den flotte bevilling på en halv million kroner over tre år, som koret fik af William Demant Fonden i 2013.

200.0000 kr. – bl.a. til USA-rejse
Lucia-traditionen har bragt stor glæde til koret. Det var af samme grund naturligt at ansøge William Demant Fonden om støtte en gang til i forbindelse med Sankt Annæ Pigekors forestående rejse til Californien og flere andre kommende projekter. 

Indsigt i en fremmed kultur
Foruden USA-turen gik tilskuddet fra William Demant Fonden til en turné i Tyskland og Østrig, til et koncertprojekt med Ensemble Storstrøm og til en julekoncert med musikere fra Danmarks Underholdningsorkester. En spændende forårsrejse bragte i første omgang koret til San Francisco og Bay Area. Her skulle de give to koncerter, inden turen sydpå. Rejsen til Californien afsluttedes med en hjemkomstkoncert i Holmens Kirke d. 6. april.


img_0971henrik-dons-christensen-2017_2_sankt-ann-pigekorhenrik-dons-christensen-2017_sankt-ann-pigekorimg_1012_sankt-ann-pigekor