Mere naturvidenskab til børn og unge

28-02-24

Mere naturvidenskab til børn og unge  

Med tre målrettede programmer styrker Danmarks nationale naturfagscenter Astra fortsat undervisningen i de naturvidenskabelige fag på danske skoler og ungdomsuddannelser. Ved at støtte Astras arbejde over de kommende år, er William Demant Fonden med til at sikre, at interessen for naturvidenskab, innovation og teknologi vækkes hos flere.

Astras aktiviteter er målrettet den samlede uddannelseskæde, fordi faglig sammenhæng og styrkelse af overgangen mellem grundskole og ungdomsuddannelser er afgørende. Med en bred indsats på tværs af tre forskellige talentprogrammer vil centret yderligere styrke børn og unges interesse for naturvidenskab, innovation og teknologi.

Hvor programmet Science Talenter tilbyder camps, forløb og undervisning til talentfulde elever og samtidig uddanner lærere i talentudvikling, fokuserer talentkonkurrencen Unge Forskere på at anerkende og udfordre talenter og hylde faglige forbilleder på de danske skoler og gymnasier. Endelig skaber programmet Naturvidenskabsfestival motiverende oplevelser med naturvidenskab og etablerer rammer, der giver mulighed for at eksperimentere med og forny undervisningen.

Fremtidens STEM-kompetencer
Med William Demant Fondens ambition om at støtte unges uddannelse og fremme videnskab udgør Fonden og Astra et godt match. Centret har tidligere modtaget Fondens støtte til Unge Forskere (ASTRA (williamdemantfonden.dk)) og får nu bevilliget DKK 7,5 millioner kroner over årene 2023-2026 til udførelse af de tre aktivitetsprogrammer.

William Demant Fonden har tradition for at investere i fremtidens talenter indenfor STEM-fagene (Science, Technology, Engineering & Mathematics) og herunder at fremme innovation hos børn og unge.

Science camps til grundskolen og ungdomsuddannelserne
Aktivitetsprogrammet Science Talenter arrangerer science camps i form af tilbud, der strækker sig fra enkeltstående camps med fokus på særlige temaer til længerevarende specialiserede forløb. Derudover bidrager programmet med konkrete redskaber til, hvordan skoler lokalt kan arbejde med talentpleje og -udvikling via sparring med skoleledelse, kurser for lærere, en årlig talentkonference samt talentvejlederuddannelser på både grundskole- og gymnasieniveau.

”At være en nørd var en positiv ting på Science Talenter, og der var mange andre ligesom mig. Jeg blev for første gang stolt af, hvem jeg var, og hvad jeg kunne […] Jeg blev nysgerrig igen, mærkede hvad det ville sige at have LYST til at lære, og fik en følelse af, at verden er vidunderlig og spændende.” - Tidligere campdeltager, Science Talenter

Den nye bevilling fra Fonden skal bidrage til udvikling af et af de mest efterspurgte koncepter, nemlig grundskolecamps for elever fra 7. og 8. klassetrin fra hele landet.

Spirende forskere i gymnasiet
Unge Forskere er Danmarks største talentkonkurrence for børn og unge inden for STEM-fagene. I mere end 30 år har konkurrencen sat fokus på talentfulde unge og været med til at udbrede Unge Forskere-metoden, en måde at arbejde med naturvidenskab og innovation på såvel i grundskolen som på ungdomsuddannelser.

"[…] Det at stille op og gå den ekstra meter skal komme fra eleverne selv. Det gør dem studieparate. At komme ud over bogen og være parate til at stille spørgsmål. At få dem til at stole på sig selv og være kreative. Ikke bare lære, hvad der står i en bog, men turde være kritisk.” - Gymnasielærer

I de kommende år skal skolesamarbejdet fortsat styrkes, særligt med henblik på at fange interessen hos gymnasieelever. Målet er, at Unge Forskere skal indgå i undervisningen som redskab i arbejdet med den naturvidenskabelig arbejdsmetode.

Inspirerende og anderledes undervisning
I uge 39 sætter Naturvidenskabsfestivalen fokus på naturfagene og genererer innovativ og utraditionel undervisning på uddannelsesinstitutioner og formidlingscentre i hele landet. Siden den første festival i 1998 har festivalen etableret sig som en stærk tradition i det danske uddannelsessystem, som åbner unikke samarbejder på tværs af fagligheder og klassetrin og eksperimenterer med nye emner og undervisningsmetoder.

Festivalens aktiviteter kan kombineres på mange forskellige måder, og hvert arrangement er sit eget. Eksempler på emner og aktiviteter er trivsel og fællesskab, brobygning imellem grundskole og ungdomsuddannelse og samarbejder med en række eksterne læringsaktører, fx Gammel Estrup Danmarks Herregårds-museum.


astra-grnastra-lillaastra-rd