Til kamp mod børn og unges mistrivsel og ensomhed

28-02-24

Til kamp mod børn og unges mistrivsel og ensomhed


William Demant Fonden fortsætter sin årlige støtte af Mary Fonden – H.M. Dronning Marys Fond, der arbejder med bekæmpelse af mistrivsel og ensomhed blandt børn og unge. Støtten på i alt 6 millioner kroner over tre år vil primært gå til udvikling af nye initiativer, nye vidensproduktioner og kommunikation på udvalgte indsatsområder.

Viden kan skabe forandring

Ensomhed, vold i hjemmet samt mobning og mistrivsel blandt børn er alle områder, Mary Fonden har fokus på gennem diverse tiltag, og siden 2019 har William Demant Fonden støttet dette arbejde med en årlig donation på 2 millioner kroner. Med den forlængede støtte på i alt 6 millioner kroner over de næste tre år vil Mary Fonden prioritere sit vidensarbejde og sin kommunikation med omverdenen. Blandt andet skal en kampagne sætte fokus på myter og misforståelser om ensomhed. Helle Østergaard, direktør i Mary Fonden, forklarer, hvor vigtigt det fortsatte vidensarbejde med problematikken er:

”Der er et stigende behov for viden om børn og unges mistrivsel. Og der er brug for, at vi er flere, der bidrager til at producere ny viden og ikke mindst sikre, at den når ud til de rigtige og skaber en forandring. Og så er det helt afgørende, at vi står på et solidt vidensgrundlag, hver gang vi udvikler nye indsatser og etablerer nye partnerskaber. ”

Fokus på tre indsatsområder

Mary Fondens arbejde med at generere viden har de seneste fem år udviklet sig fra primært at være rettet mod deres egne projekter til også at fokusere på ny viden inden for de tre indsatsområder, Mobning og Trivsel, Ensomhed og Vold i Hjemmet. Formålet er at bidrage aktivt til at øge både danskernes generelle viden om de tre områder, men også at give fagpersoner, der arbejder med disse problematikker, et bedre vidensgrundlag til at kunne iværksætte indsatser, der virker.

I et nyt, stort initiativ, der blev igangsat i 2023, indgår Mary Fonden i et omfattende partnerskab med andre fonde, civilsamfund, kommuner samt fritids- og forenings-Danmark med en ambition om at hjælpe alle unge med at bryde ensomheden. I samarbejde med CeFU (Center for Ungdomsforskning), har fonden gennemført et forskningsprojekt med fokus på ungdomsfællesskaber og deres betydning for unges sociale trivsel og mistrivsel. Ifølge Helle Østergaard udgør resultatet af projektet, der også er udkommet i bogform, et meget vigtigt vidensgrundlag for det videre arbejde med unges mistrivsel både for Mary Fonden og andre aktører på området.

En unik position på området

Hidtil er William Demant Fondens støtte til Mary Fonden primært gået til selve arbejdet med at bekæmpe børn og unges mistrivsel. Herunder via tiltag som programmet Lift, der hjælper ensomme unge med at bryde ud af ensomheden, blandt andet via interventioner, mindfullness og varige fritidsfællesskaber.

Lift samt andre af Mary Fondens programmer har alle lange udviklingsfaser, og støtten, der har været med til at finansiere indledende analyser, fokusgrupper med relevante målgrupper, udviklingsmøder og workshops, har haft stor betydning for Mary Fondens arbejde:

”Samarbejdet med William Demant Fonden har i mange år udgjort en væsentlig del af fundamentet for vores arbejde. Støtten har gjort det muligt for fonden at udfylde en unik rolle og position i landskabet af aktører, der arbejder med at bekæmpe ensomhed, mistrivsel, mobning og vold i hjemmet. Bevillingen har gjort en virkelig stor forskel for vores løbende arbejde med både udvikling af nye initiativer, analyser og kommunikation,” uddyber Helle Østergaard.

Om den fortsatte støtte siger William Demant Fondens formand, Lars Nørby Johansen:
”William Demant Fonden støtter en række projekter med fokus på børn og unges trivsel, der kan fremme social inklusion, og her må Mary Fonden siges at løfte et stort ansvar i Danmark. Ved at sætte fokus på social isolation blandt børn og unge arbejder Fonden for et samfund, hvor alle oplever at høre til, og det vil vores fond gerne bidrage til.”


maryfonden-3_2023maryfonden-12_2023

Vi har også støttet ...