Nyt program vil udforske potentialet i kunstig intelligens i relation til høreforskning

28-02-24

Nyt program vil udforske potentialet i kunstig intelligens i relation til høreforskning


Danmark skal fortsat være verdensførende indenfor høresundhed, og som led heri etablerer Eriksholm Research Centre et nyt forskningsprogram, der skal danne ramme om innovativ forskning indenfor kunstig intelligens og datavidenskab i høreforskning og datadrevet audiologi.

Alene i 2023 uddelte William Demant Fonden 54.8 millioner kroner til projekter, der fremmer forskning og udbredelse af viden inden for audiologi. Herunder valgte Fonden at støtte etableringen af et nyt forskningsprogram for kunstig intelligens og datavidenskab på Eriksholm Research Center (Eriksholm) 22.5 millioner kroner.

Det nye program er en udvidelse af Eriksholms eksisterende forskningsaktiviteter. Målet er at opbygge et hold af førende forskere indenfor anvendt kunstig intelligens og datavidenskab og bane vejen for skelsættende innovation.

Endnu bedre hørebehandling
Kunstig intelligens, maskinlæring, programmeret indlæring eller AI, der er en forkortelse af det engelske artificial intelligence. Kært barn har mange navne, men hvad end det kaldes, hersker der ingen tvivl om, at det er et felt, der kan og formentlig vil ændre vores samfund på mange måder. Spørger man James M. Harte, der er Senior director på Eriksholm, gælder dette også for høreindustrien:
”Indenfor vores felt, høresundhed og -forskning, har AI-indmarchen et kæmpestort potentiale til at revolutionere og blandt andet accelerere og forbedre det positive udbytte af hørebehandling,” fortæller han.

Kort fortalt går potentialet ud på, at man ved hjælp af kunstig intelligens og datavidenskab kan blive bedre til at hjælpe de mennesker, der har brug for behandling i forbindelse med et høretab. Eksempelvis ved at levere den rette lyd på det rette tidspunkt. Derudover kan man på sigt understøtte datadrevet audiologi ved at udvikle nye værktøjer, der letter arbejdet for fagpersoner indenfor høresundhed og i sidste ende forbedrer både effektiviteten og kvaliteten af hørebehandling.

Med det nye seksårige forskningsprogram tager Eriksholm hul på netop dette potentiale.

Sikre sin førende position

Det nye program betyder også, at Eriksholm kan styrke tilknytningen til sit akademiske bagland og dermed fortsat sikre sig det nødvendige forskningstalent, som der i forvejen er stor rift om. Netop dette understreger vigtigheden af, at der nu kan skrues op for aktiviteterne indenfor området:

”Vi tror på, at det nye program kan være et trækplaster for nogle af de folk, der er virkelig dygtige indenfor det her område, og som vi i princippet ikke har så meget at kunne tilbyde netop nu. Vi har så meget at byde på indenfor vores kerneforskningsområder, og at vi nu udvider det fokus til bedre at kunne favne talent indenfor kunstig intelligens og datavidenskab, er med til at styrke vores position i feltet,” uddyber James M. Harte.

I høreforskningens navn
Igennem 45 år har Eriksholm skabt et stærkt og anerkendt renommé indenfor både det akademiske såvel som det kliniske miljø. Som en del af det Demant-ejede høreapparatbrand Oticon er Eriksholm særligt kendt for sit arbejde indenfor områderne anvendt kognitiv høreforskning, adfærdsforskning og individualiseret audiologi, der alle tjener et fælles formål om at forbedre brugeroplevelsen og udbyttet af behandling i forbindelse med et høretab.

William Demant Fonden er etableret for at fremme forskning og udbredelse af viden inden for audiologi. Ifølge Fondens formand, Lars Nørby Johansen, er projekter som disse afgørende for, at Fonden kan opfylde sit virke:

”Vi er sat i verden for at give tilbage til samfundet, herunder særligt ved at bidrage til forskning og innovation, der fremmer høresundheden. Danmark står i spidsen for internationalt anerkendt og eftertragtet ekspertise og forskning indenfor hørelse og meget af den viden udspringer fra Eriksholm. Jeg er meget glad for, at vi i Fonden kan bidrage med den finansielle indsprøjtning, der er nødvendig for, at forskningen indenfor et så aktuelt emne kan fremmes, så vi kan sikre Danmarks førende position og dermed også tiltrækningskraft, når det kommer til høresundhedsforskning”. 

Vi har også støttet ...