Bedre trivsel på danske skoler

23-02-23

Bedre trivsel på danske skoler

Nylig statistik indikerer, at hver femte elev i udskolingen har lav trivsel. Med støtte fra blandt andet William Demant Fonden skal den veltestede trivselsindsats Inde Styrke nu udbredes og sikre flere børn og unge bedre trivsel. Programmet styrker elevernes indre stabilitet, dømmekraft og evne til at indgå i gode fællesskaber.

De sidste tre år i den danske folkeskole kaldes også for udskolingen, og alle der har gået i 7, 8. og 9. klasse kan nikke genkendende til disse års store betydning. Oplevelser i udskolingen er ofte formende for børn og unges forhold til skole og uddannelse. Mistrivsel påvirker fravær og læring, der har direkte effekt på muligheden for at gennemføre folkeskolen og på sigt en ungdomsuddannelse, og antallet af børn og unge, der oplever lav trivsel stiger1.


Alle børn og unge ret til en god og tryg skolegang, som giver dem de bedste forudsætninger for at lykkes i livet. Derfor har Human Practice Foundation i samarbejde med eksperter og partnere skabt trivselsprogrammet Indre Styrke, der er målrettet udskolingen i den danske folkeskole med metoder, som styrker børns tro på sig selv samt deres evne til at opbygge og indgå i gode relationer.

Unikt afsæt i udskolingen
En af årsagerne til Indre Styrkes succes er, at programmet arbejder med fællesskaber, og med børn der mistrives, direkte ude på skolerne, altså i børnenes hverdag. Indre styrke giver eleverne redskaber til at navigere i udfordrende situationer, og de redskaber kan de også bruge andre steder. Samtidig arbejdes der sekundært med klasser, lærer, ledelse og forældre for at sikre, at arbejdet er bæredygtigt. De første tre år er Human Practice Foundation direkte involveret og herefter er målet, at skolerne selv kan køre programmet videre.

Indre styrke til flere
Human Practice Foundation har gennem de sidste par år opbygget et solidt fundament for fortsat implementering af Indre Styrke. William Demant Fonden har tidligere støttet initiativet i dets pilotfase og med endnu et bidrag på 1,5 millioner kroner i 2022 skal Indre Styrke sikre bedre trivsel og læring for flere. Konkret drejer det sig om at udbrede forløbet på tre nye skoler i Holbæk og to nye i Herlev, eller 52 klasser med ca. 1300 elever og 15 lærerteams med ca. 90 lærer. Ambitionen er en national udbredelse over tid.

Støtten fra William Demant Fonden er afgørende for den næste fase i forankringsplanen, fortæller Pernille Kruse Maden, Direktør i Human Practice Foundation:

”Jeg er utrolig glad for William Demants støtte til Indre Styrke, som kommer til at gøre en kæmpe forskel for rigtig mange danske børn og unge. Vi er virkelig stolte over, at vi har kunnet etablere samarbejder med så mange samarbejdspartnere på så kort tid. Vi ved allerede fra Indre Styrke skolerne, at 95 % af lærerne mener, at det er deres ansvar at arbejde med trivslen i klassen, at programmets redskaber er relevante og at de vil arbejde videre med øvelserne i fremtiden. I vores foreløbige undersøgelser ser vi, at 47 % af eleverne ligger under eller lige omkring middel på trivsel, så der er virkelig brug for indsatsen. Som en af de deltagende elever siger: Der er masser af øvelser i Indre Styrke, som kan hjælpe en med at finde balancen i hverdagen.”

William Demant Fonden er meget glad for at kunne bidrage til denne indsats:

”Vores fond støtter projekter med fokus på børn og unges trivsel. Derfor er vi utroligt glade for igen at kunne være med til at ekstensivere trivselsprogrammet Indre Styrke og Human practice Foundations vigtige arbejde for at fremme endnu flere udskolingselevers trivsel, relationskompetencer og læringsparathed”, siger Lars Nørby Johansen, Formand i William Demant Fonden.

1”Det gode børneliv –ifølge børnene” (2021) –LEGO Fonden & Mandag Morgen

Om Human Practice Foundation
Siden sin stiftelse i 2014, har Human Practice Foundation hjulpet mere en 38,000 børn til bedre uddannelse bygget og omlagt 99 skoler. Human Practice Foundation har rejst over 20 millioner USD til at skabe varige forandringer for børn i dele af verden, hvor behovet er størst. Ifølge Human Practice Foundation er skoler den mest effektive vej til positiv forandring, fordi de ofte udgør selve fundamentet for samfund. Læs mere om Fonden her: Human Practice Foundation