Unik forskning i akustik og mekanik

08-03-23

Unik forskning i akustik og mekanik

Uddannelses- og forskningscentret CAMM på Danmarks Tekniske Universitet, der står bag noget af verdens førende forskning inden for akustik og mekanik, skal videreføres med midler fra William Demant Fonden. Centret beskæftiger sig med sammenhængen mellem akustik og mekanik i mikroskala, og det er afgørende i udviklingen af blandt andet høreapparater.

CAMM er et fællescenter for DTU Construct og DTU Electro. Det blev stiftet i 2014 på initiativ af tre danske høreappa-
ratproducenter, GN Hearing (tidligere ReSound), WS Audiology (tidligere Widex og Siemens/Sivantos) og Oticon, hvoraf de to sidstnævnte bidrager til videreførelsen af centeret i 2022. Foruden etableringen i 2014 støtter William Demant Fonden i 2022 til centrets videreførelse (fase 3) med 3,6 millioner kroner over årene 2022-2026.  

Udgør et særligt bidrag
På CAMM har man etableret en internationalt anerkendt forskningsgruppe med i alt fire professorer, 11 ph.d.-studerende i CAMM-kerneemner, 10 associerede ph.d.-studerende og 4 postdocs. Centret har lanceret fire CAMM-specifikke kurser på kandidatniveau og underviser også i relevante emner i tre andre kandidat- eller ph.d.-kurser, hvor eksperter fra industrien inddrages som gæsteforelæsere og projektpartnere.

Siden sin stiftelse har CAMM været involveret i mere 20 ph.d.-projekter, bidraget til over 150 projekter på kandidat-, bachelor- og praktikniveau og forfattet godt 200 videnskabelige udgivelser. Ifølge centrets leder, Frieder Lucklum, illustrerer de mange videnskabelige publikationer og afsluttede projekter de stærke forskningsresultater:

”Idet vi samler forskere med forskellige ekspertiser, kan vi yde et særligt bidrag – ekspertisen dækker bredt fra elektroakustik og mikroakustik, mekanik og vibrationer til numerisk simulering, materialeoptimering og fabrikationsmetoder. Gennem forskningssynergien kan vi besvare komplekse, multifysiske spørgsmål og finde nye forklaringer og løsninger,” siger Frieder Lucklum.

Unik tværfaglighed
CAMM’s betydning og indflydelse er todelt. Dels står centret for at uddanne og træne universitetsstuderende med det overordnede formål at øge antallet af kvalificerede ingeniørkandidater. Dels forsker det i fundamentale udfordringer inden for akustik og mekanik, samtidig med at det udforsker anvendelsesorienterede løsninger, der kan have relevans for høresundhedsindustrien.

Som Frieder Lucklum fremhæver, er det især kombinationen af fagområderne mekanik og akustik, der gør CAMM til noget særligt. Som det eneste af sin slags i verden tiltrækker centret nogle af de skarpeste hjerner inden for et teknologisk område, der anses for yderst vigtigt for Danmarks eksport og udviklingen af høresundhedsindustrien.

Ifølge centerlederen er dette en af CAMM’s største styrker:

”Med fokuseret uddannelse i disse emner producerer vi kandidater med yderst relevante kompetencer til det danske arbejdsmarked, især til den danske høreapparatindustri. Støtte og samarbejde giver os muligheden for at fortsætte og udvide disse aktiviteter.”
Frieder Lucklum fremhæver især de mange afsluttede projekter og praktikker, godt 110 kandidater og 10 ph.d.’er med relevante kompetencer, hvoraf mindst 30 er blevet ansat af CAMM-industripartnere.

Afgørende for industrien
Og netop høresundhedsindustrien ser stor værdi i videreførelsen af CAMM. Martin Larsen, Senior Manager, Acoustics & Simulations i Oticon, har været involveret i centret siden dets begyndelse i 2014. Som repræsentant for Oticon er Martin ansvarlig for det operationelle link imellem forretningen og universitetet. Han fremhæver særligt to styrker ved centret:

”For os udgør CAMM en helt unik rekrutteringsplatform, hvor vi både profilerer Oticon som arbejdsplads og får adgang til nogle særdeles kvalificerede kandidater. Det skaber stor værdi for os, men går selvfølgelig også den anden vej, idet kandidaterne allerede har stiftet bekendtskab med huset og mødt nogle af vores dygtige folk i vejlederroller og lignende gennem CAMM.”

Martin Larsen tilføjer: ”Akustik-mekanik, herunder vibro-akustik, er vigtige differentieringsparametre for industrien, og samarbejdet med universitetet er afgørende for, at den danske høresundhedsindustri kan sikre sit høje niveau og position. Det er vigtigt, at vi som industri kan finde ud af at gå sammen og løfte nogle af de forskningsområder, der er for tunge og store til, at vi kan løfte dem hver for sig,” uddyber Martin Larsen.

Høresundhed, forskning og innovation
Om fortsættelsen af støtten til CAMM siger William Demant Fondens formand, Lars Nørby Johansen:

”Danmark besidder en ekspertise inden for høresundhed, der er både anerkendt og eftertragtet på verdensplan. William Demant Fonden er grundlagt på et ønske om at sikre og fremme høresundhed, herunder særligt ved at bidrage til forskning og innovation. Jeg er derfor meget glad for, at vi kan bidrage til videreførelsen af CAMM med dets unikke form og aktiviteter.”

 

unik-forskning-i-akustik-og-mekanik