Nyt forsknings projekt skal gøre os klogere på lyttetræthed

08-03-23

Nyt forskningsprojekt skal gøre os klogere på lyttetræthed

 

Et banebrydende tværfagligt forskningsprojekt skal ved hjælp af en hybridmodel studere lyttetræthed både i laboratoriet og ude i ”det virkelige liv”. Formålet er at fremme forståelsen af den lyttetræthed, der opstår i det daglige liv hos høreapparatbrugere.

Lyttetræthed er en potentiel faktor for at kunne forudsige forkert brug af høreapparater, social isolation og usund aldring. Alligevel eksisterer der endnu ikke tilstrækkelige metoder til at vurdere lytterelateret træthed i høreapparatbrugerens hverdag. Med William Demant Fondens millionstøtte vil eksperter fra flere forskellige faglige områder, herunder audiologi, computerneurologi, epidemiologi og psykologi, skabe ny viden, der kan afhjælpe den lyttetræthed, der unægteligt opstår ved brug af høreapparater.

Projektet ALFi (Assessment of Listening-related Fatigue in Daily-Life) er et samarbejde mellem Københavns Universitet, Danmarks Tekniske Universitet og Eriksholm Research Centre. Forskerne vil udvikle en model, der kan forudsige træthedstilstande og foreslå måder at afhjælpe lyttetræthed på for derved at støtte udviklingen af mere effektive høreapparater.

Lyttetræthed i hverdagen
At tale med venner og familie er sværere for mennesker med høretab. Mange høreapparatbrugere fortæller, at de finder det trættende og ofte svært at lytte en hel dag på trods af et veltilpasset høreapparat, der sørger for, at lydniveauer er tilpas og tale er let forståeligt. Når flere lyde overlapper i tid og rum, spiller andre aspekter af kognition – såsom opmærksomhed og arbejdshukommelse – en større rolle i lytningen. Det betyder, at hørehæmmede har brug for at udøve en større mental indsats under svære lytteforhold, hvilket yderligere besværliggøres, jo større høretab der er tale om.

En hybridtilgang
Med sin hybridtilgang til forskningen er ALFi et af de første projekter af sin art. I projektet arbejdes der parallelt med felt- og laboratorieundersøgelser, der samles i en fælles eksperimentel ramme. Sidstnævnte skal bestemme adfærdsmæssige og fysiologiske mål, der er følsomme over for ændringer i lytterelateret stress og træthed.

Ved at udvide en eksisterende beregningsmodel, der med succes tidligere er blevet anvendt til at forudsige mental træthed, vil man individuelt forudsige og dermed proaktivt forebygge eller afhjælpe lyttetræthed hos høreapparatbrugere. Herefter testes modellen og foranstaltningerne i en hybridundersøgelse, hvor høreapparatbrugere deltager i både laboratorie- og feltstudier med det formål bedre at kunne indfange deres oplevelser i hverdagen.

Professor i epidemiologisk udviklingspsykologi ved Københavns Universitet, Trine Flensborg-Madsen, er en af forskerne bag ALFi. Hun påpeger, at hidtidige forsøg på at afdække problematikken med lyttetræthed – eller fatigue – ikke har været fyldestgørende nok:

”Problemet med de nuværende studier på området omkring ’fatigue’ er, at studier, som er gennemført i et laboratorie, ikke nødvendigvis afspejler den virkelige verden. Med midler fra William Demant Fonden har vi derfor optimale forhold til at kunne gennemføre banebrydende forskning på området, som sikrer, at viden kan blive anvendt i kliniske sammenhænge til at hjælpe personer med høretab.”

Ifølge Trine Flensborg-Madsen er Fondens donation med til at muliggøre projektets hybride tilgang:

”Støtten er i en størrelsesorden, som har muliggjort, at vi kan lave et hybridstudie – altså har vi midler til at ansætte post.docs til både at lave laboratorietests og felttests af, hvordan lyttetræthed udvikler sig over tid og bliver til en følelse af ’fatigue,” uddyber hun.

Forskningsprojektet ALFi er støttet af William Demant Fonden med godt 5,5 millioner kroner. Beløbet skal finansiere to post.docs’ arbejde i 2,5 år. Projektet forventes afsluttet i foråret 2025.