Visionær model sikrer verdensførende forskning

09-03-21

Visionær model sikrer verdensførende forskning

William Demant Fonden har siden 2000 støttet Danmarks Tekniske Universitet (DTU) med mere end 100 millioner kroner. Støtten har blandt resulteret i forskningscentrene CAHR (Centre for Applied Hearing Research) og CHeSS (Oticon Centre of Excellence for Hearing and Speech Sciences), der er kendt i den internationale høreforskningsverden.

Som det første af sin slags i Danmark er CAHR, og sidenhen CHeSS, etableret igennem et formelt konsortium imellem den danske høreindustri, dengang GN, Widex og Oticon, og DTU.

Hvor CAHR er mere anvendelsesorienteret i sin tilgang, interesserer man sig på CHeSS for grundforskning med fokus på nervesystemets rolle i hørelsen. Sammen udgør de rygraden i forskersektionen Hearing Systems på DTU, der leverer forskning og uddannelse på højt internationalt niveau.

Centrene spiller en afgørende rolle i Danmarks førende position i verden inden for audiologisk videnskab. Hearing Systems tager del i en lang række nationale og internationale samarbejder, eksempelvis forskningsprojektet BEAR (Better Hearing Rehabilitation Project), som Oticon også er en del af.

Fælles for Hearing Systems’ centre er, at de udfører prækompetitiv forskning. Det betyder, at aktiviteterne ikke er decideret produktudvikling, men i højere grad den bagvedliggende audiologiske forskning til fælles gavn for høreindustrien. For eksempel beskæftiger forskningen sig med at identificere årsagerne til, at hørehæmmede i forskellig grad har problemer med at adskille lyde og stemmer i omgivelserne.

Fra sommeren 2021 til 2025 skal endnu en 4-årig bevilling sikre forsættelsen af CAHR.