Forskning i akustisk signalbehandling fortsætter

09-03-21

Forskning i akustisk signalbehandling fortsætter

Med fornyet millionstøtte fra William Demant Fonden fortsætter CASPR (Centre for Acoustic Signal Processing Research) arbejdet med fokus på blandt andet kommunikation og hørelse i støjfyldte miljøer.

Hvor mennesker med normal hørelse for det meste kan forstå hinanden uden de store anstrengelser, når de kommunikerer i et støjfyldt miljø, er dette ofte en stor udfordring, hvis man har nedsat hørelse. Ved at anvende alt fra kunstig intelligens til kameraer og sensorer i høreaggregater bliver forskere hos CASPR klogere på netop dette. Herunder kan viden om samtalemønstre udnyttes til at forbedre ikke alene hørbarhed, det vil sige opfattelsen af, at der er en lyd, men potentielt også forståelsen af det, høreapparatbrugeren hører.

En donation på 8 millioner kroner over fem år skal være med til at sikre fortsættelsen af CASPR. Jesper Jensen, der er seniorforsker i Oticon og professor ved CASPR, Aalborg Universitet, fortæller, at forskningen vil være centreret omkring kommunikation i støjfyldte miljøer:

Vi ved, at et af de største problemer for høreapparatbrugere er kommunikation i støjfyldte situationer. Selv en smule støj, som ikke er et problem for normalthørende, kan være et stort problem for høreapparat-brugere. Af den årsag er forskning i løsninger, der afhjælper disse problemer, af stor vigtighed,” siger Jesper Jensen.

CASPR laver forsknings- og undervisningsaktiviteter i videnskabelige discipliner, som støtter fremtidig statistisk signalbehandling i koncepter til høretabsløsninger samt udbreder ny viden inden for både akademia og lydindustri. Centret arbejder blandt andet sammen med Eriksholm Research Centre.