Bedre lyd til kirkegængere og mødedeltagere

04-04-22

Bedre lyd til kirkegængere og mødedeltagere

Centralt i William Demant Fondens indsatsområde ligger støtten til installation og udbygning af lydudstyr i kirker, foreninger, forsamlingshuse og lignende steder. God lyd er nemlig vigtig for at give gæster og deltagere den optimale oplevelse i rum med udfordrende akustik og tilgængelighed.

Et af de steder, der nyder godt af Fondens fokus på opgradering af lydudstyr, er Katolsk Vor Frue Kirke i Aarhus, der i 2021 modtog støtte til at forbedre kirkens lydudstyr:

”I et rum med lydanlæg med dårlig taleforståelse og mange akustiske udfordringer tror jeg faktisk, at vi alle har lært lidt om, hvordan det er at have nedsat hørelse. Frustration og irritation over ikke at kunne høre er tit kommet til udtryk, og forsøg på at kompensere ved at skrue op på lydstyrke af halvdårlig lyd giver nærmest sanseoverstimulans og koster overraskende meget energi,” fortæller Anne Mette Frey, der er menighedsrådsformand i kirken.

I kirken opleves allerede store forbedringer og glæde ved kirkens nye lydanlæg, der er en kolossal forbedring i forhold til taleforståelse og generelt lydbillede:

”Det er en fornøjelse, at man kan høre og forstå, hvad der bliver sagt til gudstjenesterne, uden at skulle anstrenge sig enormt for at følge med.

For ældre fungerer teleslyngeanlægget perfekt, og kobling til streaming bringer også glæde til ældre og syge, der ikke nemt kan komme til kirken,” fortæller Anne Mette Frey.

Verdens mest tilgængelige hus
Et andet sted i landet, hos Handicaporganisationernes Hus i Taastrup, har man ifølge administrationschef Jesper Kejlhof et ønske om at være ”verdens mest tilgængelige hus” – og for at være det, skal man følge med udviklingen. I 2021, blev støtten fra William Demant Fonden brugt på at udbygge husets audiovisuelle IT-udstyr:

”Vi ønsker at være showcase på tilgængelighed, og det gælder også på det audiologiske område. Men at kunne tilbyde de bedste og mest tilgængelige løsninger kræver store investeringer, så for os var det naturligt at spørge William Demant Fonden om et samarbejde, da de deler vores ambition om at udbrede viden på området,” fortæller Jesper Kejlhof og fortsætter:

”Mange borgere med funktionsnedsættelse får en dårlig oplevelse til møder og konferencer, hvis der ikke er ordentlig lyd eller mulighed for at se præsentationer på egen skærm. Vi arbejder for, at mennesker med handicap kan leve et liv som alle andre, hvilket William Demant Fonden også bidrager til med denne bevilling.”

 

 


vor-frue-aarhus_5d3_8928vor-frue-aarhus_5d3_8926vor-frue-rhus_huset-udefravor-frue-rhus_p1010528
 

Vi har også støttet ...