Nyt forskningscenter skal forbedre høresundheden

14-03-22

Nyt forskningscenter skal forbedre høresundheden

Med tocifret millionstøtte etablerer Danmarks Tekniske Universitet et nyt forskningscenter indenfor auditiv neurovidenskab.

På Danmarks Tekniske Universitet (DTU) har man i mange år genereret viden omkring hørelse og høresundhed og derigennem bidraget stort til Danmarks førende position indenfor anvendt høreteknologi. Med 17 millioner kroner over fem år fra William Demant Fonden opretter universitetet nu et nyt Center for Auditiv Neurovidenskab og stiller skarpt på hørelsens fundamentale neuro-biologi.

Arbejdet på det nye center er opdelt i to hovedafdelinger: kognitiv neurovidenskab og -teknologi og diagnostisk billeddannelse.

Hvor førstnævnte afdeling skal fokusere på sammenhængen imellem hørelse og forskellige kognitive egenskaber, vil centrets anden afdeling fremme diagnostisk billeddannelse (imaging) og generere mere viden om det indre øre og det auditive system.

Strategisk forankring
Center for Auditiv Neurovidenskab skal være en del af instituttet Health Tech, der allerede rummer sektionen Hearing Systems inklusive centrene CAHR og CHeSS , som William Demant Fonden også støtter.

Særligt for centret er, at der også oprettes to strategiske forskningsstillinger, der aktivt skal være med til at drive og forankre forskningsarbejdet. Bevillingen har desuden givet anledning til, at DTU har nikket ja til efterfølgende at overtage finansieringen af de to primære forskningsstillinger og dermed videreføre centeret.

Bidrag til en stærk position
I Danmark, og i København i særdeleshed, er der en stærk tradition for akustik og høreteknologi, der blandt andet har grobund i et vigtigt samarbejde på tværs af industri, akademia og kliniske partnere. Det er intentionen, at det nye center, der strækker sig ud over den klassiske høreteknologi, kan give denne appel yderligere bredde og tiltrække nye talenter.

Høresundhed frem for alt
William Demant Fonden har siden 2000 støttet DTU med mere end 200 millioner kroner. Etableringen af Center for Auditiv Neurovidenskab skal styrke Danmarks førerposition inden for høreteknologi og ultimativt yde et solidt bidrag til den globale høresundhed.


dtu-brain-and-hearing_adobestock_110326912
 

Vi har også støttet ...