Kunstens kvinder tager ordet

14-03-22

Kunstens kvinder tager ordet

I 2021 satte en hovedudstilling på Statens Museum for Kunst fokus på kvinders kunstneriske reaktioner på modgang igennem tiden. Millionstøtte fra William Demant Fonden muliggjorde udstillingen af 17 kunstnere med i alt 130 værker.

På Statens Museum for Kunst (SMK) belyste udstillingen ’Efter Stilheden. Kunstens kvinder tager ordet’, hvordan i alt 17 kvindelige kunstnere de seneste 100 år har brugt kunsten som kampmiddel til at skabe forandring i verden. William Demant Fonden støttede opsætningen med 2 millioner kroner.

Om udstillingen siger direktør på SMK, Mikkel Bogh:

”Omdrejningspunktet var en gruppe af kvindelige kunstnere, som omkring 1970 begyndte at præge kunstscenen med en samfundsengageret kunst, der så på verden fra et andet synspunkt end det, man hidtil havde kendt fra de mandlige kunstnere. Udstillingen fremhævede såvel vigtige forløbere for denne bevægelse som flere af de senere bevægelser, der hermed blev sat i gang. Den viste, hvordan kvinder gennem 100 år har brugt deres kunst og kreative kræfter til at skabe markante stemmer og billeder i kampen for fred, lighed og retfærdighed.”

I følge Mikkel Bogh gjorde William Demant Fondens millionstøtte det blandt andet muligt at formidle udstillingens ideer, som nåede meget bredt ud og vakte stor interesse hos både børn og ældre besøgende. Desuden ville realiseringen af projektet ikke være mulig uden økonomiske håndsrækninger fra eksterne aktører, herunder William Demant Fonden. Med sin støtte er Fonden med til at videregive kunst og kunstnernes erfaringer til så bredt et publikum som muligt.


smk_20210621-jhs_8626-smk_83a0163-1nielsmortensensmk_simone-aaberg-kaern-micro-global-performance

Vi har også støttet ...