Lige muligheder for børn med høretab

15-08-19

Lige muligheder for børn med høretab

Projektet ”IHEAR – I skole med høretab” skal være med til at sikre, at hørehæmmede børn får de samme muligheder for faglig læring og social trivsel som deres normalthørende klassekammerater. Oticon Fonden har doneret 1,5 millioner kroner til projektet, der strækker sig over fire år.

I Danmark inkluderes børn med alle grader af høretab i dag i almindelige daginstitutioner og skoler frem for som tidligere at gå på døveskoler eller specialskoler for børn med høretab. På den måde bliver børn med høretab ligestillet med normalthørende børn i skolen, men det udfordrer børnene – både socialt og fagligt. Patientforeningen Decibel har tidligere vist, at børn med høretab ikke lærer sprog på samme måde som deres jævnaldrende normalthørende, men der mangler viden om, hvordan børn med høretab inkluderes så vellykket som muligt. Foreningen for børn og unge med høretab har derfor sat sig for at undersøge og identificere børnenes specifikke behov, nødvendig viden hos lærerne og gode strategier i undervisningen. Det skal føre til en opdateret praksis i skolen, så børn med høretab ikke kommer bagud i forhold til deres jævnaldrende normalthørende klassekammerater.

IHEAR er et langtidsvarende studie, og forskerne vil følge 60 børn med dobbeltsidet høretab og 60 normalthørende børn de første tre skoleår. Børnene med høretab har tidligere modtaget sprogtræning, og de bruger hørehjælpemidler som fx cochlear-implantater, benforankrede høresystemer eller høreapparater. Målet er dels at undersøge sprogudvikling hos børnene, dels at identificere, hvordan sproglig læring påvirker børnene socialt og samtidig at forstå, hvilke fordele og ulemper høreteknologi giver barnet i et krævende miljø, som skolen er.

Når IHEAR-projektet inddrager både børn, lærere, forældre, en patientforening, specialiserede fagfolk og producenter af høreteknologi, er det for at få et fælles fodslag hele vejen rundt om barnet.

Livskvalitet
Projektets vision er at sikre, at børn med høretab ikke bliver hægtet af i skolen, men i stedet får de bedste muligheder for at klare sig på lige fod med normalthørende børn. En ordentlig dokumentation af de indsatser, som virker for børn og unge med høretab, kan bruges til at ændre systemet, så børnene får bedst mulige vilkår fremadrettet. Den type forskning kan være med til at sikre, at et høretab ikke får negativ betydning for børn og unges uddannelsesniveau og livskvalitet.

IHEAR er et samarbejde mellem Decibel – Landsforeningen for børn og unge med høretab, Oticon Medical og Oticon, Region Hovedstadens Kommunikationscenter i Hellerup, Rigshospitalet og Aarhus Universitetshospital. Ud over 1,5 millioner kroner i støtte fra Oticon Fonden har Innovationsfonden bidraget med 6 millioner kroner.