Digital støtte til fødselshjælpere i Etiopien

09-03-21

Digital støtte til fødselshjælpere i Etiopien


Mødres og nyfødtes sundhed er dét område inden for verdenssundheden med den største globale ulighed. 300.000 kvinder og 2,4 millioner nyfødte går hvert år verden over bort i løbet af den første måned af deres liv, eller før det end er begyndt, og 94 % af disse nyfødte kommer fra lav-ressource lande. Størstedelen af dødsfald kan undgås, hvis der er en faglært jordemoder eller fødselshjælper til stede under fødslen.

Siden 2005 har den danske NGO Maternity Foundation udbredt viden, der hjælper sundhedsfaglige med at facilitere fødsler med færre dødsfald i lav-ressourcelandet Etiopien. I 2020, støtter Fonden med en ny donation på en halv million kroner.

Maternity Foundation har blandt andet udviklet en Safe Delivery App, der fungerer som et digitalt informations- og træningsredskab. I dag er app’en tilgængelig i 40 lande og er nået ud til mere end 173.000 fødselshjælpere. Siden 2014 har William Demant Fonden støttet organisationens landeprogram i Etiopien, og støtten har medført essentielle forbedringer i de projektintervenerede områder, herunder:

• En fordobling i antallet af fødsler foretaget af et uddannet sundhedspersonale
• En 50 % stigning i antallet af kvinder, der modtog over fire graviditetsundersøgelser
• En gennemsnitlig stigning fra 3 % til 19 % i fædres vidensniveau og fra 26 % til 34 % i mødres vidensniveau i forhold til faresignaler forbundet med graviditet, fødsel og for nyfødte
• En 100 % forbedring af jordemødrenes praktiske færdigheder
• En fordobling af ordinering af jerntilskud ved fødselsforberedende rådgivning