Vigtige indsatser i og uden for Ukraine

08-03-23

Vigtige indsatser i og uden for Ukraine

 

I kølvandet på den Russiske Føderations militære invasion i Ukraine i begyndelsen af 2022 afsatte William Demant Fonden i alt 9 millioner kroner til at støtte vigtige indsatser i og uden for Ukraine. 

William Demant Fonden støtter blandt andet sociale projekter med fokus på børn og unges trivsel, og donerede derfor millionstøtte til UNICEF’s nødhjælp i Ukraine. Samtidig gjorde en særlig pulje det muligt for medarbejdere i Demant at ansøge om støtte med udgangspunkt i deres tilknytning til organisationer, som yder nødhjælp til ukrainere, der enten er på flugt eller er påvirket af krigen i hjemlandet.

Krigens børn Da situationen eskalerede i og omkring Ukraine, berørte det ifølge UNICEF 7,5 millioner børn, og i alt 12 millioner mennesker havde akut brug for hjælp. Omkring 4 millioner mennesker var på flugt, og halvdelen af dem var børn. Derfor opskalerede UNICEF sin nødhjælp og humanitære indsatser i området som en reaktion på den tilspidsede udvikling. Organisationen modtog mange donationer fra både private personer og virksomheder, herunder 7 millioner kroner fra William Demant Fonden. Donationerne gik til UNICEF’s indsatser i de berørte områder blandt andet i form af forsyninger og logistik, beskyttelse af børn, forbedret sundhed og ernæring, vandsanitet og hygiejne, uddannelse og social beskyttelse.

Hjælpe andre med at hjælpe  Som supplement til donationen til UNICEF afsatte William Demant Fonden en særlig pulje på 2 millioner kroner til medarbejdere i Demant, der gerne ville hjælpe via udvalgte nødhjælpsorganisationer, som de har en særlig tilknytning til. Fonden modtog i 2022 mere end 30 ansøgninger fra medarbejdere, der ansøgte på vegne af en række forskellige etablerede og officielt anerkendte humanitære organisationer. Om puljen siger Fondens formand Lars Nørby Johansen:

”Den tilspidsede situation i Ukraine efterlod mange med en følelse af afmagt og et stort ønske om at kunne hjælpe, ikke mindst i nærområder til Ukraine, særligt Polen, hvor Demant har mange medarbejdere. Samtidig var det vigtigt at sikre, at hjælpen via etablerede og veldrevne organisationer nåede frem til dem, der havde brug for den. Jeg er meget glad for, at vi har kunnet være med til at facilitere netop dette med Fondens midler.”

En af de medarbejdere, der benyttede sig af puljen, var Aleksander Fil, Senior Director, New Product Introduction, Szczecin i Polen. Alexander Fil ansøgte på vegne af Forening for Ukrainere i Polen, så denne kunne indkøbe 18 maskiner til hjertemonitorering til hospitaler i Ukraine. Foreningen har tilbudt humanitær hjælp i Ukraine siden annekteringen af Krim i 2014: ”Med et allerede veletableret netværk af pålidelige partnere i Ukraine vidste vores frivillige og de organisationer, vi samarbejder med, præcis hvor de skulle sætte ind og hvornår,” fortæller Alexander Fil, der selv er aktiv i foreningen. 

Et andet eksempel er en organisation, der sørgede for, at fire femtenårige cyklister, der var flygtet fra Ukraine til Polen, fik støtte til at fortsætte deres træning. Med støtten kunne drengene slutte sig til et etableret polsk cykelhold og fortsat deltage i cykelløb. 

Også Pauline Bott, Client Service Administrator i Demants canadiske retail-forretning, ansøgte puljen. Pauline søgte på vegne af organisationen FAIR (Fellowship, Aids and International Relief), der er en canadisk velgørenhedsorganisation. Organisationen bekæmper social ulighed og udøver hjælp til nødlidende og kunne med støtten købe mad, hygiejneremedier, tæpper og lignende som en del af sit nødhjælpsarbejde for ukrainske flygtninge i Polen: 

”Jeg ved, at organisationen FAIR er dybt taknemmelig for bidraget, så de fortsat kan støtte de ukrainere, der har måttet flygte til Polen,” fortæller Pauline Bott.  


Foto: UNICEF/UN0625136/Holergaunicefbikers-ukraine